تعاریف و اصطلاحات

هوش مصنوعی چیست؟

تعریف نسبی وجود دارد که هوش را توانایی یا توانمندی انجام عملکرد های شناختی مثل یادگیری، استدلال، حل مسئله و مشابه این ها معرفی می نماید.

6 دی 1398

دانستنی های جالب؛ امروز هیچ خبری نیست!

خبرنگاران: در زندگی همه ما پیش آمده که بعضی اصطلاحات را بدون دانستن ریشه و وجه تسمیه اش بکار ببریم و یا یک رسم و آداب خاص را به صرف تقلید از پیشینیان خود، بدون اینکه بدانیم چیست و از کجا آمده انجام داده باشیم. شاید اصلاً این موضوع برای شما اهمیت نداشته...

11 مرداد 1398